Site-navigatie

Ombudsman hekelt nieuw pgb-systeem

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De overheid heeft bij de invoering van de nieuwe pgb-regeling de belangen van kwetsbare burgers en zorgverleners uit het oog verloren. Dat stelt de Nationale Ombudsman in zijn rapport Pgb-trekkingsrecht en de (niet)lerende overheid.

Houders van een persoonsgebonden budget (pgb) beheerden dat budget tot 1 januari zelf. Zo konden bijvoorbeeld ouders rechtstreeks hulp, begeleiding of opvang inkopen voor hun kind. Omdat het pgb-systeem fraudegevoelig was, krijgen pgb-houders het geld niet meer op hun rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert nu het budget en betaalt zorgverleners op basis van gegevens die de gemeente aanlevert. Budgethouders en zorgverleners waren echter niet goed op de stelselwijziging voorbereid en het systeem is niet gebruiksvriendelijk, waardoor veel misgaat bij de overdracht van gegevens. Daardoor wordt het geld vaak veel te laten en soms zelfs niet uitbetaald.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid het pgb-systeem moet verbeteren en vereenvoudigen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS neemt die aanbeveling over.

Bron: ANP; Nationale Ombudsman

Nederlands Jeugd instituut