Site-navigatie

Schoolleiders worstelen met passend onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Veel schoolleiders ervaren nog knelpunten bij de invoering van passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder vierhonderd schoolleiders.

In bijna 90 procent van de gevallen schrijft de school van de deelnemende schoolleiders leerlingen niet meteen in als ouders hen aanmelden. Vrijwel altijd bekijkt het team eerst of de school die zorg kan bieden. Als de school dat niet kan, moeten ouders soms zoeken naar een andere school, terwijl dat de verantwoordelijkheid is van het samenwerkingsverband. De school voldoet dan niet aan de wettelijke zorgplicht die zij heeft, signaleert AVS-voorzitter Petra van Haren. Wordt een zorgleerling wel ingeschreven, dan is in 40 procent van de gevallen zorg niet snel beschikbaar, aldus de schoolleiders.

Meer dan driekwart van de deelnemers voelt zich betrokken bij en goed geïnformeerd door het samenwerkingsverband van de school. De meesten weten welke zorgarrangementen in het samenwerkingsverband beschikbaar zijn en hoe ze ondersteuning kunnen vragen. Wel vinden ze dat ze in relatie tot hun verantwoordelijkheden te weinig autonomie hebben.

Bron: Algemene Vereniging Schoolleiders

Nederlands Jeugd instituut