Site-navigatie

Sociaal werker kan zich vooraanmelden voor register

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Sociaal werkers die op hbo-niveau in de jeugdhulp werken, kunnen zich vóór 1 januari 2016 aanmelden bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

In de Jeugdwet is opgenomen dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp moeten verlenen. Dat doen zij door vakbekwame geregistreerde beroepskrachten in te zetten, toegerust voor de hulpverlening. Een groot deel van de hbo-beroepskrachten in de jeugdhulp kon zich nog niet registeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor sociaal werkers zoals maatschappelijk werkers en jongerenwerkers maar ook voor begeleiders in de gehandicaptenzorg, thuisbegeleiders en cliëntondersteuners. Zij kunnen tot 1 januari 2016 een zogenaamde vooraanmelding doen bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is nog geen beroepsregistratie, maar wel een eerste stap in de richting. Uiterlijk 1 januari 2018 zal volwaardige beroepsregistratie mogelijk zijn voor een groot deel van deze beroepskrachten.

Jeugdzorgwerkers, psychologen en orthopedagogen kunnen zich al registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Zij moeten op 1 januari 2016 geregistreerd zijn.

Bron: MOgroep

Nederlands Jeugd instituut