Site-navigatie

‘Belang van ontvoerd kind moet terugkeer bepalen’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Bij de toepassing van het Kinderontvoeringsverdrag blijkt het belang van het kind niet doorslaggevend. Geeske Ruitenberg promoveert op 16 oktober aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar onderzoek naar de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag.

Het verdrag is in 1980 gesloten en is bedoeld om kinderontvoering te voorkomen of het kind zo snel mogelijk terug te laten brengen naar het land waaruit het is meegenomen. Ruitenberg adviseert op basis van haar jurisprudentie- en literatuuronderzoek om meer rekening te houden met het belang van het kind. Zij meent dat rechters altijd moeten toetsen of kinderen al geworteld zijn in de nieuwe situatie. Het land waar het kind langere tijd verblijft, moet de gewone verblijfplaats worden. Daar kan het best beoordeeld worden wat de belangen van het kind zijn.

Een ontvoering heeft vrijwel altijd een negatieve invloed op het leven van het kind en problemen zijn vaak niet opgelost na terugkeer. Daarom moet een protocol worden opgesteld om praktische problemen bij terugkeer te ondervangen. Ook moet Nederland zorgen voor betere nazorg en begeleiding van ontvoerde kinderen, stelt Ruitenberg.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut