Site-navigatie

Inspectie: Bemiddeling bij adoptie kan beter

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Adoptieorganisaties moeten zorgvuldiger bekijken of aspirant-adoptieouders en kind goed bij elkaar passen. Dat stelt de Inspectie Jeugdzorg in een rapport over de kwaliteit van het bemiddelingsproces bij vier vergunninghouders voor adoptie.

De bemiddeling in totaal scoorde wel voldoende maar op matching was de score matig. Alleen Stichting Meiling scoorde goed op het gebied van matching. Meiling vraagt nadrukkelijk of de wensouders voldoende kunnen bijdragen aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en of ze kunnen omgaan met een medische aandoening.

De inspectie onderzocht Stichting Kind en Toekomst, Vereniging Wereldkinderen, Stichting Meiling en de Nederlandse Adoptie Stichting op verzoek van de minister van VenJ. Voor elk van de organisaties heeft de inspectie één of meer verbeterpunten geformuleerd. De organisaties hebben inmiddels een verbeterplan opgesteld dat door de inspectie als voldoende is beoordeeld.

Bron: ANP; Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut