Site-navigatie

Jgz helpt even goed als Triple P Primary Care

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Triple P Primary Care biedt positieve effecten maar is niet significant beter dan opvoedingsondersteuning door de jeugdgezondheidszorg (jgz), aldus Edwin Spijkers. Hij promoveert hiermee 7 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Spijkers deed onderzoek naar de relatie tussen opvoeden door ouders en het gedrag van kinderen. Het onderzoek werd gehouden in de noordelijke provincies onder ouders van kinderen van 9 tot 11 jaar oud met milde psychosociale problemen. Hij vergeleek Triple P met het reguliere aanbod. Er was een vermindering in psychosociale problemen te zien bij zowel de groep die opvoedondersteuning kreeg met de Triple P-methode als bij de controlegroep die reguliere zorg ontving. Er waren geen significante verschillen.

Spijkers merkt op dat de opvoedmethode van Triple P wel voordelen kan hebben: het heeft geen negatieve effecten en het is een korte en gestandaardiseerde interventie die goed aansluit bij de competentie van zorgverleners van jgz.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut