Site-navigatie

Nieuwe richtlijn voor residentiële jeugdhulp

Nieuwsbrief jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De nieuwe richtlijn Residentiële jeugdhulp beschrijft wat hulpverleners kunnen doen om te bevorderen dat kinderen en jongeren met ernstige problemen zich positief ontwikkelen. De richtlijn is op 14 oktober gepubliceerd.

De richtlijn is bedoeld voor residentiële jeugdhulp in leefgroepen voor de behandeling van specifieke problemen en leefgroepen waar opvoeden en opgroeien centraal staan. Belangrijk is het creëren van een positief pedagogisch klimaat, waarin hulpverleners een duidelijke structuur bieden en inspelen op de vaardigheden en de behoeften van het kind.

De richtlijn gaat nadrukkelijk in op veiligheid en het voorkomen van mishandeling en misbruik door groepsgenoten en medewerkers. Ook is er aandacht voor de samenwerking met ouders en voor het vasthouden van bereikte resultaten als het kind terugkeert naar huis.

De drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp hebben de richtlijn geautoriseerd: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Inmiddels zijn er tien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gepubliceerd.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut