Site-navigatie

Online kiezen voor juiste antipestprogramma

Nieuwsbrief jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De online ‘Wegwijzer programma’s sociale veiligheid’ ondersteunt scholen om een keuze te maken voor het antipestprogramma dat past bij hun visie en onderwijsaanbod. Het instrument is ontwikkeld door Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en de VO-raad.

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht om voor een sociaal veilige omgeving te zorgen. Scholen kunnen, om het beleid over sociale veiligheid in de praktijk te realiseren, gebruik maken van een antipestprogramma. De wegwijzer biedt scholen in het primair en voortgezet onderwijs informatie over welke werkzame delen in antipestprogramma’s een positieve invloed kunnen hebben op de aanpak van pesten. Het is ook duidelijk op de website voor welke situatie de programma’s bestemd zijn, preventief of gericht op herstel, voor het werken met individuele leerlingen, voor een klas of voor de hele school.

In het instrument zijn de door de Commissie Antipestprogramma’s als kansrijk beoordeelde programma’s opgenomen. Deze lijst wordt eind 2015 aangevuld met andere antipestprogramma’s.

Bron: Stichting School & Veiligheid

Nederlands Jeugd instituut