Site-navigatie

‘Onvoldoende samenhang in hulp voor kwetsbaar gezin’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kwetsbare gezinnen in Amsterdam lopen het risico dat zij geen samenhangende hulp ontvangen, waardoor veiligheidsrisico’s voor de kinderen blijven bestaan. Dat stellen de samenwerkende jeugdinspecties.

De dood van een kind in 2014 was voor de gemeente Amsterdam aanleiding om de samenwerkende jeugdinspecties te vragen om onderzoek naar de hulp aan het betreffende gezin. De inspecties besloten nog drie andere casussen bij hun onderzoek te betrekken.

De betrokken professionals herkenden de problematiek van de ouders te weinig als veiligheidsrisico voor de kinderen, concluderen de inspecties. De veiligheidsanalyses van het AMK en Vangnet Jeugd waren te veel gebaseerd op het ontbreken van signalen van mishandeling bij de kinderen, hoewel er wel huiselijk geweld was in de gezinnen. Ook kregen de gezinnen geen samenhangende hulp volgens de principes van één gezin, één plan, één regisseur, hoewel de ene crisis de andere opvolgde.

Amsterdam heeft een goede basisstructuur opgezet voor zorg aan gezinnen en kinderen, oordelen de inspecties. Toch blijven ook na de transitie de knelpunten uit de vier casussen grotendeels bestaan. De gemeente heeft een verbetertraject ingezet. De inspecties blijven toezien op de uitvoering van het plan.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut