Site-navigatie

Professioneel kader voor jgz beschikbaar

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Voor de jeugdgezondheidszorg (jgz) is er per 1 oktober een landelijk professioneel kader met richtlijnen voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Het kader gaat 1 januari 2016 in en vervangt de Richtlijn contactmomenten JGZ 0-19.

Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben recht op een pakket aan preventieve jeugdgezondheidszorg, het basispakket jgz. De uitvoering hiervan ligt bij jeugdgezondheidszorgorganisaties in opdracht van de gemeente. Het nieuwe landelijk kader geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer jeugdgezondheidszorgorganisaties onderdelen uit het basispakket aanbieden.

Een kind doorloopt tot 18 jaar verschillende ontwikkelingsfasen waar de contactmomenten in het landelijk kader op aansluiten. Zo ontstaat een doorlopende zorglijn waarbij de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind gemonitord wordt.

Het Nederland Centrum Jeugdgezondheid heeft het landelijk kader ontwikkeld in samenwerking met de branche- en beroepsorganisaties, het ministerie van VWS, de VNG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nederlands Jeugd instituut