Site-navigatie

Stem van kind weinig gehoord bij uithuisplaatsing

Nieuwsbrief jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kinderrechters nodigen kinderen tot 12 jaar te weinig uit voor een gesprek als voor hen uithuisplaatsing is aangevraagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit Leiden dat 8 oktober is gepresenteerd.

Kinderen vanaf 12 jaar worden door de kinderrechter uitgenodigd voor een kindgesprek als voor hen een machtiging tot uithuisplaatsing is aangevraagd. De kinderrechter kan kinderen tot 12 jaar ook uitnodigen voor zo’n gesprek. Uit het onderzoek blijkt dat kinderrechters de grens van 12 jaar strikt hanteren. Slechts twee van de 57 kinderen uit de zaken die de onderzoekers analyseerden, participeerden in de procedure.

De onderzoekers stellen dat niet alle relevante vragen worden gesteld, ook blijkt het doel van het gesprek vooraf niet altijd duidelijk. De onderzoekers verzamelden informatie bij tien rechtbanken en vier gerechtshoven. Gerechtshoven werken sinds 2015 met een professionele standaard kindgesprekken. Rechters krijgen geen standaard training in het voeren van kindgesprekken. Ook wordt niet meegekeken wat er beter kan.

Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut