Site-navigatie

Jeugdhulpinstellingen moeten geweld melden

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg en veiligheid en justitie hebben jeugdhulpinstellingen 20 oktober geïnformeerd over de wettelijke meldplicht over geweld en calamiteiten.

Er is een leidraad beschikbaar en een digitaal formulier over hoe en wanneer de instelling een incident moet melden. Bij niet melden van een calamiteit kunnen de inspecties een boete opleggen tot maximaal 33.500 euro. Voor de meeste instellingen binnen de jeugdhulp is dit nieuw. Daarom wordt bij het constateren van een overtreding eerst een waarschuwing gegeven aan de instelling. Bij een herhaling van de overtreding wordt daadwerkelijk overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Het beroepsgeheim en het waarborgen van de privacy zijn in de nieuwe wijze van melden van een incident ook geregeld.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut