Site-navigatie

Netwerk hiv-moeder belangrijk voor hechting met kind

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Moeders met hiv die lijden aan psychoses hebben een sterkere hechtingsrelatie met hun kind als zij emotionele steun ervaren uit hun netwerk. Dat concludeert Ruan Spies uit onderzoek waarop hij 7 december promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Spies vergeleek de hechtingsrelatie tussen moeder en kind van 45 moeders met aan hiv gerelateerde psychoses met die van 41 moeders met alleen hiv. Bij beide groepen bestond een verhoogde kans op gedesorganiseerde gehechtheid tussen moeders en kinderen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de psychologische ontwikkeling van kinderen.

De moeders steunen sterk op ondersteunende personen, vooral hun eigen moeders. Bij de moeders met hiv en psychoses voorspelde emotionele steun vanuit hun netwerk een sterkere hechtingsrelatie met hun kinderen.

Moeders met een hiv-diagnose hebben zeven keer meer kans om psychoses te ontwikkelen. Ze ervaren veel emotionele pijn en gedragen zich op een manier die hun kinderen beangstigt. Dit maakt het moeilijk om de moederrol te vervullen en in de behoeften van kinderen te voorzien.

Bron: VU

Nederlands Jeugd instituut