Site-navigatie

Van Rijn wil geen DBC kindermishandeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil geen diagnose-behandelcombinatie (DBC) in het leven roepen voor de financiering van het volgen van de meldcode kindermishandeling. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In een opiniestuk in Medisch Contact signaleerden vier medische professionals dat het volgen van de meldcode kindermishandeling er vaak toe leidt dat artsen en andere professionals meer tijd besteden aan een casus dan het budget toelaat. Voor extra arbeid zoals feitenonderzoek is geen aparte financiering beschikbaar. Daarom pleiten de auteurs van het opiniestuk voor financiering via een DBC kindermishandeling. De Tweede Kamer vroeg Van Rijn om een reactie op het opiniestuk.

In zijn brief wijst Van Rijn erop dat een kinderarts met een vermoeden van kindermishandeling niet in zijn eentje verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van de hele problematiek. Onderzoek naar aanleiding van een vermoeden is de taak van Veilig Thuis. Het inschakelen van jeugdhulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut