Site-navigatie

Richtlijn Samen beslissen met ouder en kind online

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De nieuwe Richtlijn Samen beslissen over passende hulp adviseert professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming om nauw samen te werken met kinderen, jongeren en hun ouders bij het vaststellen van de aard en ernst van hun problemen en de aanpak daarvan.

De richtlijn geeft jeugdprofessionals handvatten om samen met ouders en jeugdigen beslissingen te nemen zodat gezinnen tijdig de hulp krijgen die het best bij hun past. Eigen regie van gezinnen staat daarbij voorop en het leidt tot betere resultaten van de hulp. Op basis van wetenschappelijk onderzoek biedt de richtlijn handvatten waarmee beropeskrachten de hulpvraag van ouders en jeugdige kunnen verhelderen en goed kunnen samenwerken. Bij de richtlijn horen acht praktische werkkaarten voor professionals.

De Richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en is een van de veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die worden ontwikkeld om jeugdprofessionals te helpen bij hun werk.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut