Site-navigatie

Campagne: Meld slachtoffers van loverboys

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Een nieuwe campagne in opdracht van het ministerie van VenJ roept klanten, sekswerkers en zorgverleners op gedwongen prostitutie anoniem te melden. Het doel is meer zicht te krijgen op minderjarige slachtoffers.

De online campagne tegen loverboys en andere vormen van mensenhandel richt zich vooral op professionals die werken met jeugd of met verstandelijk beperkte mensen. De kans dat een slachtoffer zich zelf meldt is klein. Meldingen van getuigen zijn daarom onmisbaar. De campagne laat zien op welke signalen professionals kunnen letten, zoals een meisje dat vaker de spoedeisende hulp bezoekt in verband met zwangerschap, een SOA of verwondingen.

Een animatiefilm en een campagnepagina beschrijven signalen en voorbeelden speciaal bestemd voor beroepskrachten in de jeugdhulp. Ook staat de campagne stil bij dilemma’s van hulpverleners bij het melden van misstanden, zoals de vertrouwensrelatie met een cliĆ«nt.

Een eerdere campagne in 2014 en 2015 leidde tot een record aantal meldingen over misstanden in de prostitutie, waarvan 33 keer over minderjarigen.

Bron: NL Confidential

Nederlands Jeugd instituut