Site-navigatie

Leefklimaat JJI beïnvloedt sociaal gedrag jongere

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Een positief leefklimaat in een justitiële jeugdinrichting (JJI) beïnvloedt het gedrag van jonge gedetineerden. Dat blijkt uit onderzoek waarop Evelyn Heynen 29 januari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Heynen vergeleek het leefklimaat van Nederlandse en Duitse justitiële jeugdinrichtingen en onderzocht of de wijze van ondersteuning, persoonlijke groei, onderdrukking en sfeer van invloed zijn op het sociale gedrag van de gedetineerde jongeren. De verschillen in de beleving van het leefklimaat in Nederland en Duitsland zijn opvallend. Uit het onderzoek bleek dat er een relatie bestaat tussen een positief leefklimaat en verhoogde empathie na een half jaar detentie. De gedetineerde jongeren in Nederland beoordeelden de aspecten ondersteuning en sfeer positiever, terwijl de jongeren in Duitse JJI’s het groeiaspect beter waardeerden. In Duitsland ligt het accent meer op opleiding, in Nederland meer op behandeling.

Heynen concludeert dat er geïnvesteerd moet worden in een positief en open leefklimaat en een goede relatie met de jongeren, om zo hun sociaal gedrag te bevorderen.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut