Site-navigatie

SPARK helpt professional bij vroegsignalering

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Professionals in de jeugdgezondheidszorg die werken met het vroegsignaleringsinstrument Structured Problem Analysis of Raising Kids (SPARK) signaleren meer peuters met een verhoogd risico op opvoed- en opgroeiproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van Ingrid Staal. Zij promoveert op 16 februari aan de Universiteit Utrecht.

SPARK is een gesprekshandleiding voor consulten in de jeugdgezondheidszorg. Staal deed onderzoek onder 2.238 ouders van kinderen die een consult met SPARK ontvingen en 2.200 ouders die een regulier consult kregen. De jeugdverpleegkundigen die SPARK gebruikten, vonden bij 20,7 procent van de peuters een verhoogd risico. Zonder SPARK was dat 14,5 procent. Ook spoorde SPARK veel meer kinderen met een hoog risico op.

Het gebruik van SPARK leidde er verder toe dat professionals altijd een extra contactmoment adviseerden voor kinderen met een verhoogd risico. De professionals die het instrument gebruikten, namen de zorgbehoeften van de ouders mee in het besluitvormingsproces. Dat leverde de professionals aanvullende informatie op en leidde tot gezamenlijke beslissingen, zoals de vervolgafspraak.

Staal zag de beste resultaten bij het gebruik van SPARK in combinatie met een huisbezoek.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut