Site-navigatie

Handreiking beschrijft veilige toegang jeugdhulp

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De samenwerkende jeugdinspecties en de Kinderombudsman hebben op een rijtje gezet wat er minimaal in de toegang tot jeugdhulp geregeld moet zijn om de veiligheid van kinderen te garanderen.

Wijkteams, huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en Veilig Thuis bieden toegang tot jeugdhulp. Het is belangrijk dat bij die toegang de veiligheid van kinderen goed is geregeld, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert.

Aan de hand van de thema’s toegankelijkheid, vraagverheldering, werkwijze, focus en regie staat in de handreiking welke voordelen en risico’s de keuze voor een bepaalde toegangsinrichting kan hebben. Bij ieder thema staan daarnaast specifieke randvoorwaarden.

De handreiking is bedoeld voor wethouders, beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden en jeugdprofessionals.

Bron: Samenwerkende jeugdinspecties

Nederlands Jeugd instituut