Site-navigatie

Inspecties: Stel normen op voor zorgboerderij

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het moet duidelijk worden voor welke doelgroep en hulpverleningsdoelen zorgboerderijen geschikt zijn. Ook zijn duidelijke normen nodig voor het jeugdhulpaanbod op zorgboerderijen. Dat stellen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport over zorgboerderij De Hoge Aard, die inmiddels is gesloten.

Steeds meer kinderen met complexe problemen worden geplaatst in kleinschalige woonvormen, zoals zorgboerderijen, signaleren de inspecties. Zij vragen zich af of zorgboerderijen altijd beschikken over voldoende capaciteit en deskundigheid om meerdere kinderen met zware en complexe problemen gedurende langere tijd hulp en begeleiding te bieden.

De inspecties adviseren staatssecretaris Martin van Rijn van VWS om samen met de jeugdsector te onderzoeken aan welke voorwaarden het hulpaanbod van een zorgboerderij moet voldoen. Daarbij moet onder meer gekeken worden naar de vereiste competenties van medewerkers, de vermenging met andere bedrijfsactiviteiten en het toezicht door de plaatsende instantie. Ook willen de inspecties dat Van Rijn onderzoek laat doen naar de oorzaken van de beperkte beschikbaarheid van passende hulp voor kinderen met complexe problemen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Van Rijn gemeld dat hij de aanbevelingen van de inspecties wil bespreken met de Federatie Landbouw en Zorg, Jeugdzorg Nederland en de VNG.

Bron: Inspectie Jeugdzorg; ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut