Site-navigatie

Kinderombudsman: Jeugdhulp nog niet op orde

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Een jaar na invoering van de Jeugdwet blijkt dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Dat constateert Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die 18 maart verscheen.

Kinderombudsman Dullaert stelt dat gemeenten door organisatorische problemen nauwelijks toekomen aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen.

De monitor geeft aan dat 55 procent van de cliƫnten die voor het eerst hulp aanvragen veel moeite moest doen om de juiste hulp te krijgen. Ook voor professionals zoals huisartsen, Veilig Thuis-organisaties en scholen is de toegang in sommige gemeenten niet altijd duidelijk.

De Kinderombudsman maakt zich zorgen om de wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders. Ze ontstaan door administratieve last en bureaucratie en onbekendheid met het jeugdhulpaanbod.

Bron: De Kinderombudsman

Nederlands Jeugd instituut