Site-navigatie

Plan aanpassing meldcode moet in juli gereed zijn

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Jan-Dirk Sprokkereef zal in juni of juli komen met voorstellen voor de aanpassing van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Sprokkereef heeft de opdracht gekregen om in overleg met het werkveld voorstellen te doen voor de aanscherping van de meldcode. Van Rijn wil dat aan stap 5 van de meldcode een ‘registratievereiste’ wordt toegevoegd. Professionals die kiezen voor de inzet van een behandeltraject in plaats van een melding bij Veilig Thuis moeten dat behandeltraject registreren bij Veilig Thuis. Verder moet de toepassing van stap 2 verbeteren: overleg met een collega, Veilig Thuis of een expert. Ook moet de werkwijze van Veilig Thuis worden aangepast.

Het werkveld onderkent dat de toepassing van de meldcode niet goed genoeg is, maar voelt weinig voor een algemene registratieverplichting, constateert Sprokkereef in zijn plan. Hij mikt daarom op een registratievereiste die niet vrijblijvend is, maar wel goed werkbaar.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut