Site-navigatie

PMTO vermindert externaliserend gedrag

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Parent Management Training Oregon (PMTO) vermindert gedragsproblemen bij kinderen en verbetert de opvoedingsvaardigheden van ouders. Dat concludeert Jill Thijssen op basis van onderzoek waarop ze 22 april promoveert aan de Universiteit Maastricht.

PMTO is een training voor ouders van 4- tot 12-jarige kinderen met ernstige externaliserende gedragsproblemen. Externaliserend gedrag is gedrag waar de omgeving last van heeft. Bij kinderen die vechten, vernielen, ongehoorzaam zijn, spijbelen, liegen en stelen is ineffectieve opvoeding een van de belangrijkste risicofactoren. Veel behandelingen richten zich daarom op het verbeteren van opvoedingsvaardigheden. PMTO vermindert de externaliserende gedragsproblemen, de opvoedstress en de lichamelijke en psychische klachten bij ouders, maar is niet effectiever dan het standaard zorgaanbod. Hoe beter de opvoedingsvaardigheden zijn, hoe minder de gedragsproblemen.

Wanneer de PMTO-therapeut trouw de behandelprincipes volgt, leidt dat tot betere resultaten op de lange termijn. Ouders zijn niet meer of minder tevreden over de therapeut als deze zich strakker aan de PMTO-richtlijnen houdt. Verder concludeert Thijssen dat een zwak emotioneel geheugen niet de reden is dat kinderen met hoge psychopathische trekken minder goed leren van straf en minder goed reageren op een behandeling die gericht is op het versterken van de effectieve opvoedingsvaardigheden bij hun ouders.

Bron: Universiteit Maastricht

Nederlands Jeugd instituut