Site-navigatie

Risicogedrag niet beïnvloed door sociale status

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Jongeren nemen risicogedrag als delinquentie, roken en drinken over van groepsgenoten, maar hun status speelt daarbij geen rol. Dat concludeert Kim Pattiselanno uit onderzoek waarop zij 10 maart promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pattiselanno onderzocht of het risicogedrag van jongeren met een lage status sterker wordt beïnvloed door groepsgenoten dan dat van jongeren met een hoge status. Dat bleek niet het geval. Ook de hechtheid van de groep had geen invloed op risicogedrag.

De onderzoeker benadrukt dat sociale invloed onder jongeren niet negatief hoeft te zijn, omdat die er ook toe kan leiden dat jongeren niet deelnemen in risicogedrag.

Pattiselanno gebruikte uitgebreide vragenlijsten om het sociale netwerk en mogelijk risicogedrag in kaart te brengen van ruim 1.300 leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut