Site-navigatie

Calamiteiten wijzen op te weinig zicht op veiligheid

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Gebrek aan zicht op de veiligheid van kinderen is vaak de oorzaak van ernstige calamiteiten. Dat rapporteert Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) in een rapport over elf calamiteitenonderzoeken.

Professionals realiseren zich onvoldoende welke gevolgen problemen van ouders hebben voor de veiligheid van kinderen. Ook ontbreekt soms een integraal plan en zijn professionals niet alert genoeg op signalen van kinderen. Uitgangspunten zoals ‘vraaggericht werken’ en ‘eigen kracht’ kunnen in kwetsbare en zorgmijdende gezinnen tot onveilige situaties leiden.

STJ pleit naar aanleiding van zijn analyse van de calamiteiten voor meer samenhang tussen volwassenenzorg en het jeugddomein, samenhangende afspraken in het aanbod van vrijwillige en gedwongen hulp, en doorlopende zorg voor gezinnen met chronische problemen.

De Inspectie Jeugdzorg en andere inspecties rapporteerden onlangs ook over twee recente calamiteiten, in Rotterdam en in Hoogeveen.

In Rotterdam overleed in 2015 een kind vermoedelijk als gevolg van ernstige kindermishandeling. De moeder accepteerde alleen hulp op het gebied van financiƫn en huisvesting. Informatie over huiselijk geweld gepleegd door de vader werd slecht uitgewisseld door professionals.

In Hoogeveen overleed een 8-jarig meisje na een val van een flatgebouw. In deze casus waren de hulpverleners vooral gericht op de moeder en onvoldoende op het kind. Ook deelde zij te weinig informatie, zowel binnen als tussen organisaties.

Op een congres op 6 juni gaan de inspecties met gemeenten en instellingen in gesprek over de rol van gemeenten bij het voorkomen van calamiteiten.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd; Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut