Site-navigatie

Inspectie: Beleid tegen grensoverschrijding voldoet

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 bij 25 instellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 21 kregen als oordeel een voldoende, twee scoorden matig en twee kregen een onvoldoende.

De meeste instellingen doen voldoende om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, meldt de inspectie. Zij onderzocht twintig instellingen die residentiƫle zorg, JeugdzorgPlus of pleegzorg aanbieden, en vijf instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. In acht gevallen was sprake van een hertoets naar aanleiding van onderzoek in 2014. Zij kregen nu alle een voldoende.

Voor de meeste instellingen zijn er een aantal verbeterpunten. Twee derde van de bezochte instellingen maakt bijvoorbeeld nog onvoldoende gebruik van een risicotaxatie; een hulpmiddel om het risico in te schatten van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren.

Zorgelijk acht de inspectie dat meer dan de helft van de instellingen de medewerkers nog niet geschoold heeft in het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en het beschermen van kinderen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut