Site-navigatie

Internetconsultatie geopend over privacy Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De bewindslieden van VWS en VenJ hebben een aanvulling op de Jeugdwet opengesteld voor internetconsultatie. De aanvulling geeft regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen gemeenten en hulpinstellingen.

De regeling bepaalt welke persoonsgegevens van kinderen en jongeren bij de declaratie van diensten verstrekt mogen worden en voor welke doelen de gemeenten die gegevens mogen gebruiken. Ook bepaalt de regeling hoe gemeenten de aangeleverde gegevens kunnen controleren en hoe zij fraude-onderzoek kunnen uitvoeren. De Jeugdwet geeft daar nu geen duidelijkheid over. Het plan is de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 te laten ingaan, waardoor gemeenten ook eerder verstrekte gegevens mogen controleren.

Cliƫntenorganisaties en jeugdhulpaanbieders adviseerden om in de regeling ook vast te leggen welke persoonsgegevens wijkteams mogen verstrekken aan de gemeente als het gaat om de toeleiding tot hulp. Dat hebben de bewindslieden niet gedaan. Zij willen daarvoor regels opstellen zodra in de praktijk duidelijk is geworden hoe dat het beste te regelen is.

Via internet kan iedereen die dat wil zijn mening geven over de voorgestelde regeling. De internetconsultatie loopt tot 10 juni.

Bron: VWS; VenJ

Nederlands Jeugd instituut