Site-navigatie

Interventie voor aanpak gedragsproblemen erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De interventie Relationele Gezinstherapie (RGT) voor jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen en hun gezinnen is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

RGT heette tot april 2015 Functional Family Therapy (FFT). RGT is een gezinsbehandeling van drie tot zes maanden, bedoeld om het functioneren van de jongere en het gezin te verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag te verkleinen. Er zijn drie fasen. Eerst wordt het gezin gemotiveerd voor behandeling. Vervolgens leert het gezin relevante vaardigheden om de gezinsinteracties te verbeteren. Als laatste wordt gewerkt aan het toepassen van de vaardigheden buiten het gezin en aan terugvalpreventie.

Nederlands onderzoek laat positieve effecten zien op gedragsproblemen en gezinsproblemen en een voldoende mate van modelgetrouwe uitvoering door de therapeuten.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut