Site-navigatie

Meeste jongeren in Wajong hebben jeugdzorgverleden

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

80 procent van de jongeren die in 2014 in de Wajong zaten, heeft in het verleden gebruik gemaakt van jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), dat alle jongeren die in 2011 18 jaar werden drie jaar volgde.

Het CPB onderzocht in welke mate jongeren met een achtergrond in jeugdzorg in hun jongvolwassen leven gebruik maken van gemeentelijke sociale voorzieningen. 90 procent van de jongeren in de langdurige zorg bleek een jeugdzorgverleden te hebben en 40 procent van de jongeren in de bijstand. Vooral kinderen die speciaal onderwijs volgen, maken later gebruik van sociale voorzieningen. Het gaat om jongeren met een verstandelijke beperking, maar ook om jongeren uit de provinciale jeugdzorg en jeugd-ggz.

Omdat veel jongeren die een Wajong-uitkering of bijstand ontvangen eerder jeugdhulp kregen, ziet het CPB mogelijkheden voor een warme overdracht vanuit jeugdhulp naar de sociale dienst en voor een integrale benadering van de problematiek van deze jongeren. Vroege signalering en ondersteuning bij studie en het vinden van werk kunnen het beroep op Wajong en Bijstand verminderen.

Bron: Centraal Planbureau; Zorg+Welzijn

Nederlands Jeugd instituut