Site-navigatie

‘Nader onderzoek naar geweld in jeugdzorg gewenst’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Er zijn zo veel aanwijzingen voor langdurig en ernstig geweld tegen minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen dat het zinvol is om daar nader onderzoek naar te doen. Dat concludeert de commissie-De Winter uit haar vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg.

De commissie-De Winter verkende welke informatie beschikbaar is over geweld tegen kinderen die sinds 1945 zijn geplaatst in een residentiĆ«le of justitiĆ«le instelling, een pleeggezin of een instellingen voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking. De commissie – voluit de Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg – staat onder leiding van hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter.

Er is genoeg informatie beschikbaar voor betrouwbaar vervolgonderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Dat onderzoek moet een zo volledig mogelijk beeld geven van het geweld en van de mechanismen die daarbij een rol spelen, zoals de interactie tussen minderjarigen en groepsleiders. Ook de huidige situatie moet aan de orde komen. Verder wil de commissie voorstellen doen voor verbetering. Het onderzoek, dat waarschijnlijk twee jaar kost, moet bijdragen aan maatschappelijke erkenning van wat de slachtoffers hebben meegemaakt.

Bron: Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut