Site-navigatie

Nederland zakt naar dertiende plek KidsRights Index

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Nederland zakt dit jaar van de tweede naar de dertiende plaats op de KidsRights Index. De internationale kinderrechtenstichting KidsRights heeft de index samen met de Erasmus Universiteit gepubliceerd.

De daling van elf plaatsen op de KidsRights Index 2016 is met name het gevolg van de beoordeling die Nederland in 2015 heeft gekregen van het VN Kinderrechtencomit√© in Geneve. Vergeleken met het vorige oordeel van het comit√© zijn vooral de zogeheten ‘omgevingsfactoren’ verslechterd. Nederland presteert slechter op twee van de zeven indicatoren, namelijk ‘beschikbaar budget’ en ‘faciliterende wetgeving’. Door de decentralisatie van de jeugdzorg verschillen het aanbod en het budget per gemeente, waardoor kinderen in Nederland mogelijk ongelijke toegang tot de jeugdzorg hebben.

De index is een jaarlijks vastgestelde ranglijst die toont hoe 163 landen de kinderrechten naleven en zich inzetten om die rechten te verbeteren en discriminatie van kinderen tegen te gaan.

Bron: KidsRights

Nederlands Jeugd instituut