Site-navigatie

Sociaal onhandige en doemdenker vaker eenzaam

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Sommige jongeren zijn eenzaam als gevolg van sociale onhandigheid; anderen doordat zij negatief denken over zichzelf en vriendschappen. Dat schrijft Gerine Lodder in haar proefschrift, waarop zij op 28 april promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Lodder deed onderzoek onder ruim 1.750 scholieren in de eerste drie jaren van de middelbare school en studenten aan de universiteit. Ze onderzocht aan de hand van computertaken hun vermogen om emoties van anderen te herkennen. Verder keek Lodder hoe klasgenoten elkaars sociale vaardigheden en de kwaliteit van hun vriendschappen beoordeelden.

Volgens Lodder zijn er grofweg twee typen eenzame jongeren: de ‘sociaal onhandigen’ en de ‘doemdenkers’. De sociaal onhandigen missen de vaardigheden om bevredigende vriendschappen te sluiten. De doemdenkers bezitten die wel, maar hun eenzaamheid kan het gevolg zijn van hun eigen ‘zwarte bril’. Zij hebben wel vrienden, maar vinden die vriendschappen van lage kwaliteit, terwijl hun beste vrienden dat niet zo zien.

Volgens Lodder is per jongere maatwerk nodig om eenzaamheid goed aan te pakken. Dat kan door te werken aan hun sociale vaardigheden, aan hun zelfbeeld of aan een combinatie van die twee.

Bron: Radboud Universiteit

Nederlands Jeugd instituut