Site-navigatie

Tilburg benoemt hoogleraar Transformeren jeugd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Chijs van Nieuwenhuizen is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Transformeren voor de Jeugd aan Tilburg University. De leerstoel maakt onderdeel uit van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University.

Van Nieuwenhuizen zal onder meer onderzoek doen naar de betekenis van de transformatie binnen de jeugdzorg voor jongeren en hun familie en voor zorgprofessionals. Zij richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders die ondersteuning nodig hebben bij opvoed- en opgroeivraagstukken.

Het onderzoek heeft een multidisciplinair karakter, met relaties met de sociale, medische, beleids- en rechtswetenschappen. Gemeenten, organisaties voor welzijn, jeugd-ggz, jeugd-lvb, kinderopvang en kennisinstituten financieren gezamenlijk de leerstoel.

Bron: Tilburg University

Nederlands Jeugd instituut