Site-navigatie

Hulp migrantenorganisatie verbetert opvoedsteun

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Opvoedondersteuning aan migrantenouders verbetert als vrijwilligers van migrantenorganisaties en professionals van wijkteams beter samenwerken en een gezamenlijke visie hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Elena Ponzoni en Marjolijn Distelbrink in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Er zijn vele verschillende vormen van samenwerking mogelijk tussen vrijwilligers van migrantenorganisaties en professionals van wijkteams bij opvoedondersteuning aan migrantenouders, blijkt uit het rapport. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar het formele aanbod en professionals kunnen vrijwilligers adviseren. Beiden hebben specifieke kennis en toegang die voor de andere partij nuttig kan zijn. Vrijwilligers genieten vaak het vertrouwen van ouders en spreken de taal. Professionals hebben soms de macht om in te grijpen en te verwijzen.

Naast samenwerken is het van belang dat vrijwilligers en professionals dezelfde visie hebben. Vrijwilligers zijn namelijk vaak gericht op het versterken van de opvoedomgeving van kinderen en jongeren, terwijl professionals vaker gericht zijn op het toeleiden naar zorg, stellen de onderzoekers.

Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, twaalf interviews en een tweedaagse bijeenkomst met opvoedondersteuners uit multi-etnische wijken van zeven gemeenten.

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving

Nederlands Jeugd instituut