Site-navigatie

Jeugd-ggz is 18 miljoen meer kwijt aan papierwerk

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Ggz instellingen voor kinderen en jongeren met zware psychische problemen zijn sinds de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten 18 miljoen euro per jaar meer kwijt aan administratieve kosten. Dat blijkt uit gegevens die koepelorganisatie GGZ Nederland verzamelde op verzoek van de Volkskrant.

De instellingen overleggen nu met tientallen gemeenten afzonderlijk. Daarvoor was dat slechts met enkele zorgverzekeraars, provincies en zorgkantoren. De afspraken verschillen per gemeente. Ook moeten instellingen vaak lang wachten op betaling door de gemeenten. De administratieve kosten zijn daardoor ruim 10 procent toegenomen.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil dat gemeenten en instellingen onderling de samenwerking stroomlijnen. Gebeurt dat niet, dan grijpt hij in, was zijn reactie. Ook de VNG vindt dat het simpeler moet. ‘Met de branche hebben we uniforme formulieren voor de jeugdzorg ontwikkeld. Maar we kunnen dat niet opleggen aan gemeenten, noch aan de aanbieders.’

Bron: de Volkskrant, 16 juni; Gemeente.nu

Nederlands Jeugd instituut