Site-navigatie

Monitor: Ouder wil concrete informatie over jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Ouders en jongeren horen te weinig hoe de gang van zaken is rondom jeugdhulp. Dat blijkt uit de rapportage van de Monitor Transitie Jeugd over het tweede kwartaal van 2016, die deze keer vooral gaat over de informatievoorziening rond de jeugdhulp.

De Monitor Transitie Jeugd krijgt sinds de start begin 2015 steeds signalen dat ouders zich niet geĆÆnformeerd voelen. Daarom heeft de monitor dit kwartaal een vragenlijst uitgezet onder ouders en jongeren over informatievoorziening die binnen drie weken 110 keer is ingevuld. Uit de antwoorden blijkt dat de respondenten concreet willen weten hoe het proces van jeugdhulp loopt, wat het tijdspad is, wat hun rechten en plichten zijn en hoe met hun privacy wordt omgegaan. Verder willen ze de informatie kunnen nalezen, het liefst op de website van de gemeente of in een brief of folder.

De Monitor Transitie Jeugd brengt effecten en knelpunten in kaart van de transitie van jeugdhulp naar gemeenten en draagt mogelijke oplossingen aan vanuit cliƫntperspectief. De monitor loopt tot eind 2016 en is een initiatief van Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz.

Bron: Monitor Transitie Jeugd

Nederlands Jeugd instituut