Site-navigatie

Onvoldoende zorg voor probleemgezin Zoetermeer

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Organisaties die betrokken waren bij een multiprobleemgezin in Zoetermeer hebben onvoldoende zorg en ondersteuning geboden. Dat is de conclusie van inspectieonderzoek na het overlijden aan medische verwaarlozing van een 22-jarige zoon in april 2015.

Het gezin, bestaande uit de ouders, een meerderjarig kind en vier minderjarige kinderen, verhuisde in 2012 van Den Haag naar Zoetermeer. De verhuizing leidde tot een breuk in de continuïteit van zorg en ondersteuning, concludeert Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD). Verschillende keren signaleerden professionals dat de kinderen werden verwaarloosd. Het feit dat het gezin al hulp kreeg, was echter steeds aanleiding om geen verdere stappen te zetten. Er was geen totaaloverzicht van de problematiek van het gezin. Op signalen van verwaarlozing en het ontbreken van passende zorg is onvoldoende gereageerd door de organisaties die bij het gezin betrokken waren.

Zoetermeer heeft voor multiprobleemgezinnen de zogenaamde Meerpuntaanpak, die moet zorgen voor een sluitende keten van zorg. Die aanpak is bij het gezin niet toegepast.

Alleen de politie deed meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en later Veilig Thuis. Naar aanleiding daarvan begon passende hulp in het voorjaar van 2015 op gang te komen.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein

Nederlands Jeugd instituut