Site-navigatie

Pesters hebben moeite met affectieve empathie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen die pesten of gepest worden, hebben niet voor iedereen evenveel empathie. Dat blijkt uit het proefschrift van Tirza van Noorden, die op 24 juni promoveert aan de Radboud Universiteit.

Kinderen die pesten hebben vooral moeite met het meevoelen wat een ander voelt, zogenaamde affectieve empathie. Kinderen die gepest worden, ervaren minder cognitieve empathie: begrijpen wat een ander voelt.

Daarnaast toont het onderzoek van Van Noorden aan dat kinderen die pesten of gepest worden niet voor iedereen evenveel empathie hebben. Ze ervaren minder empathie voor kinderen die betrokken zijn bij pestgedrag dan voor kinderen die niet pesten of gepest worden. Pesters ontkennen menselijke eigenschappen bij vrienden, zoals betrouwbaarheid en bescheidenheid. Kinderen die gepest worden ontkennen juist menselijk eigenschappen bij anderen die zij niet zien als vrienden.

Aan het onderzoek deden achthonderd kinderen van 7 tot 12 jaar mee.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Nederlands Jeugd instituut