Site-navigatie

PMTO, AR16- en Opvoeden en Zo erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het programma ‘PMTO’ is door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. De interventies ‘AR16-‘ en ‘Opvoeden & Zo’ zijn erkend als goed onderbouwd.

‘PMTO’ (Parent Management Training Oregon) is bedoeld voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. Het doel van de behandeling is dat de gedragsproblemen verminderen doordat de ouders meer effectieve opvoedingsstrategieën toepassen.

‘AR16-‘ (Agressieregulatie op Maat Ambulant 16-) is een individuele behandeling bedoeld voor agressieve jongeren van 12 tot 16 jaar die het agressieve gedrag moet verminderen of stoppen. De interventie zorgt ervoor dat gevoelens en gedachten afnemen die leiden tot agressie en voorkomt terugval van gewelddadig gedrag.

‘Opvoeden & Zo’ is een oudercursus gericht op het vergroten van de opvoedingscompetentie van ouders met een kind in de basisschoolleeftijd. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies neemt het Nederlands Jeugdinstituut op in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut