Site-navigatie

‘Richt nog dit jaar aanspreekpunt voor cliënt in’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Elke gemeente moet op 1 januari een ‘aanspreekpunt’ hebben ingericht voor cliënten die moeite hebben om de juiste jeugdhulp te krijgen. Dat is het dringende advies van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en de VNG willen dat gemeenten een oplossing forceren als ouders of jongeren het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze wijzen gemeenten op hun verantwoordelijkheid om burgers goed te informeren over de ondersteuning en zorg die ze kunnen aanvragen. Gemeenten moeten onafhankelijke, deskundige cliëntondersteuning beschikbaar stellen, vinden VWS en de VNG. Ook moeten ze een ‘aanspreekpunt’ inrichten waar ouders terecht kunnen als ze in hun zoektocht naar de juiste hulp dreigen vast te lopen. Dat aanspreekpunt kan de gemeente, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen onder druk zetten om te komen tot een oplossing.

Er zijn al gemeenten met een lokale ombudsman, een ‘taskforce’ of een ambtenaar die oplossingen kan forceren. VWS en VNG pleiten ervoor dat andere gemeenten leren van deze voorbeelden.

Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut