Site-navigatie

‘Te weinig oog voor veiligheid overleden kind’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Betrokken hulpverleners hebben onvoldoende prioriteit gegeven aan de veiligheid van een kind in Heerlen. Dat is het oordeel van de samenwerkende inspecties na de dood van het kind.

De veiligheid van het kind moet voorop staan, ook als ouders hulp weigeren of mijden. Hulpverleners moeten informatie met elkaar delen en een gezamenlijk zorgplan uitvoeren. Daarbij is belangrijk dat ze dezelfde opvattingen hebben over wat een veilige of onveilige situatie is voor kinderen, stellen de inspecties. Bij de calamiteit in Heerlen in 2015 was de focus alleen gericht op de hulpvraag van de tegenwerkende moeder. De hulpverleners werkten onvoldoende samen en handelden niet op basis van een gezamenlijke probleemanalyse en sluitende aanpak voor het gezin.

De inspecties hebben op grond van hun onderzoek verbeterpunten geformuleerd. De betrokken organisaties in de gemeente Heerlen moeten deze verbeteringen in gang zetten om knelpunten weg te nemen en de veilige ontwikkeling van kinderen in kwetsbare gezinnen te borgen. De inspecties blijven het verbetertraject het komende jaar volgen.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein

Nederlands Jeugd instituut