Site-navigatie

Kwaliteit zorgboerderijen na klachten onderzocht

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De kwaliteit van de jeugdhulp bij de zorgboerderijen ‘De Verborgen Kracht’ en ‘Eben-Haëzer’ is voldoende, maar bij ‘Mentraining Salland’ nog onvoldoende. Dat blijkt na onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van verschillende meldingen over de kwaliteit van de geboden jeugdhulp.

‘De Verborgen Kracht’ moet de geconstateerde aandachtspunten over onder meer het naleven van huisregels en medicatievoorschriften binnen een redelijke termijn oppakken. Daarmee is de kwaliteit van de jeugdhulp voldoende.

Bij ‘Eben-Haëzer’ voldoet de kwaliteit van de jeugdhulp aan acht van de tien criteria. Er wordt inmiddels een orthopedagoog ingeschakeld voor de zorgplannen. De zorgboerderij moet de veiligheid en de organisatie beter op orde krijgen.

De kwaliteit van ‘Mentraining Salland’ is onvoldoende. De inspecties constateerden dat professionals geen passende hulp boden. De zorgboerderij moet maatregelen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het beperken van de veiligheidsrisico’s voor de kinderen en het op veilige wijze verstrekken van medicatie op korte termijn doorvoeren.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut