Site-navigatie

Video’s lichten gemeente voor over jeugdbescherming

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Zes video’s geven uitleg over de wettelijke verantwoordelijkheden en taken van gemeenten en andere instanties voor jeugdbescherming. De video’s zijn gemaakt door de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden, in opdracht van de VNG.

De video’s geven uitleg over het stelsel van jeugdbescherming, de wettelijke taken en verplichtingen van de gemeente en andere instanties, en kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland. De wijze waarop de gecertificeerde instellingen de kinderbeschermingsmaatregelen horen uit te voeren en de verantwoordelijkheid van de gemeente daarbij wordt uitgebreid toegelicht.

Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut