Site-navigatie

Inspecties stellen eisen op voor gesloten jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Instellingen voor gesloten jeugdhulp moeten vanaf nu voldoen aan nieuwe eisen van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief die hij 24 augustus aan de Tweede Kamer stuurde.

Met het opstellen van de zogenaamde bodemeisen willen de inspecties voorkomen dat instellingen voor gesloten jeugdhulp jongeren vrijwillig opnemen of zonder machtiging van de kinderrechter. Deze plaatsingen kunnen in strijd zijn met nationaal en internationaal recht.

Een jongere krijgt voortaan alleen gesloten jeugdhulp met een machtiging gesloten jeugdhulp van de kinderrechter, ook als de jongere of zijn ouders instemmen met het verblijf of er zelf om verzoeken.

Zeven instellingen voldoen al aan de eisen en vier instellingen hebben één aandachtspunt. Van de twee instellingen die niet voldoen aan de bodemeisen, heeft de ene inmiddels een actieplan opgesteld. De andere instelling heeft direct een aantal acties uitgezet en komt binnenkort met een plan van aanpak. De instellingen moeten op 1 oktober aan de eisen voldoen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg; Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut