Site-navigatie

Instituten bundelen kennis over integraal werken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Professionals en beleidsmakers kunnen hun vragen en knelpunten met betrekking tot integraal werken in de wijk voorleggen aan een samenwerkingsverband van zes kennisinstituten. De instituten beloven binnen twee werkdagen te reageren.

Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein willen samen met het werkveld kennis en expertise over integraal werken ontwikkelen en toegankelijk maken. Ze verzamelen vragen en knelpunten uit de praktijk en zoeken naar antwoorden.

Integraal werken is nodig bij problemen die meerdere leefdomeinen beslaan. Een professional kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden of met een gezin waarin kind wegens zorgtaken wegblijft van school. Dergelijke problemen vragen dat jeugdhulpverleners samenwerken met professionals uit andere disciplines, maar ook met vrijwilligers en mantelzorgers.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut