Site-navigatie

Jeugdhulpbudget volgend jaar 47 miljoen euro lager

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het jeugdhulpbudget gaat in 2017 met 47 miljoen euro omlaag. Dat hebben het rijk en de VNG eind augustus afgesproken.

Gemeenten krijgen minder geld omdat minder inwoners zorg en steun krijgen vanuit de Jeugdwet dan werd verwacht bij het begin van de decentralisatie. Hetzelfde geldt voor de Wmo; dat budget gaan volgend jaar met 179 miljoen euro omlaag.

Ook de Jeugdwet- en Wmo-budgetten voor 2015 en 2016 waren hoger dan nodig, concluderen het rijk en de VNG. De gemeenten hoeven dat geld niet terug te betalen.

Voorafgaand aan de decentralisaties van de zorg is geschat hoeveel inwoners zouden vallen onder de Wmo en de Jeugdwet. Een deel van die groep blijkt nu te vallen onder de Wet langdurige zorg. Die zorg valt onder het ministerie van VWS.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nederlands Jeugd instituut