Site-navigatie

Lectoraat onderzoekt kwaliteit jeugdhulp in Utrecht

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Aan de Hogeschool Utrecht is het lectoraat Jeugd ingesteld, dat vier jaar praktijkgericht onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van de jeugdhulp in de Utrechtse gemeenten. Dat heeft de hogeschool bekendgemaakt.

Het lectoraat werkt samen met kennisinstellingen en -netwerken op het gebied van jeugd, waaronder de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. Een begeleidingscommissie van de Utrechtse gemeenten legt inhoudelijke vraagstukken aan het lectoraat voor en zorgt voor verbinding met de gemeentelijke praktijk. Het doel is gemeenten te helpen bij het realiseren van een betere zorg voor jeugd.

Er zijn twee lectoren aangesteld, die tevens verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht: hoogleraar maatschappelijke opvoedvraagstukken Micha de Winter en universitair docent Saskia Wijsbroek.

Bron: Hogeschool Utrecht

Nederlands Jeugd instituut