Site-navigatie

Meer risicogedrag omdat het kan

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De gelegenheid om daadwerkelijk risicogedrag te vertonen, verklaart wellicht dat adolescenten meer risico’s nemen dan kinderen en volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van Ivy Defoe, die 4 november promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Defoe noemt als voorbeeld het rookgedrag onder adolescenten. In 2013 rookte 27,1 procent van de 16-jarigen. In 2014 is de minimumleeftijd om tabak te mogen kopen verhoogd naar 18 jaar. Dit leidde tot een daling van het aantal rokende 16-jarigen naar 17,6 procent.

Leeftijdsgenoten, normen, delinquentie en agressie van vrienden en andere sociale factoren zijn volgens Defoe belangrijk om risicogedrag onder adolescenten te voorspellen. Ook zijn sekse en leeftijd van invloed. Tijdens de vroege adolescentie, van 12 tot 14 jaar, is het risico groter dat contact met delinquente vrienden leidt tot delinquentie.

Verder concludeert Defoe dat externaliserend gedrag van vrienden én oudere broers en zussen een belangrijke voorpeller is van risicogedrag onder de adolescent. Net als de kwaliteit van de relatie tussen moeder en adolescent.

Voor haar onderzoek liet Defoe meer dan zeshonderd adolescenten vragenlijsten invullen en taken uitvoeren. Ook vulde een aantal ouders vragenlijsten in.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut