Site-navigatie

Interventie voor kinderen bij echtscheiding erkend

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De interventie !JES het brugproject is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Het is een preventieve cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun ouders tijdens de periode van echtscheiding.

De cursus wil de nadelige effecten van een scheiding op kinderen voorkomen of verminderen. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten voor de kinderen en drie bijeenkomsten voor hun ouders. Kinderen leren op een speelse en praktische manier om te gaan met hun gevoelens en leren om te vertellen wat voor hen belangrijk is. De metafoor van de brug loopt als een rode draad door het programma. Ouders krijgen voorlichting over de gevolgen van een scheiding voor hun kind, over ouderschap en over opvoeden na scheiding.

Een interventie is goed onderbouwd als zij goed is beschreven en als het aannemelijk is dat het gestelde doel wordt bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut