Site-navigatie

Nieuw dossier beschrijft effectieve jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het nieuwe dossier Effectieve jeugdhulp informeert professionals, beleidsmakers en organisaties over wat werkt bij effectieve jeugdhulp. Het dossier is samengesteld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Het dossier Effectieve jeugdhulp biedt kennis over werkzame factoren, methodisch werken met instrumenten en effectieve interventies. Ook besteedt het dossier aandacht aan kosteneffectiviteit, sturen op kwaliteit en monitoren van maatschappelijk resultaat.

Effectieve jeugdhulp is ‘evidence-based’ werken. Kennis over wat werkt wordt in de praktijk benut. De informatie in het dossier is gebaseerd op kennis uit wetenschap en praktijk en op de ervaring van cliënten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut